Skip to main content

De toename van natuurrampen door klimaatverandering plaatst ook dieren tijdens calamiteiten in een kwetsbare positie. Langzamerhand wordt mede door de inzet van NGO’s de noodzaak om dieren in rampscenario’s op te nemen erkend door een aantal autoriteiten.
De samenwerking tussen Rijkswaterstaat en SON-Respons (met dank aan Sea Alarm) kan als een geslaagde case study dienen. De succesvolle respons tijdens het incident met de Bow Jubail, inmiddels vijf jaar geleden, getuigt ervan dat NGO’s met hun specifieke expertise waardevolle bijdragen kunnen leveren. Dat werkt alleen wanneer van tevoren goede afspraken worden gemaakt, een budget wordt toegekend om alle stakeholders onderling goed te laten samenwerken, te trainen en er ‘best practice’ standaarden ontwikkeld worden.
Vijf jaar na de Bow Jubail is het een mooi moment om dankbaar te zeggen:
Rijkswaterstaat, wat bijzonder dat we samenwerken!