Tweede Petroleumhaven Rotterdam, juli 2017

In de zomer van  2017 vond een oliemorsing plaats in de Tweede Petroleumhaven Rotterdam-Pernis waarbij 2000-4000 liter olie in het water terecht kwam.

In het gebied bevonden zich knwobbelzwanen en andere watervogels toen de olie vrijkwam. Een aantal organisaties kwamen snel in actie om de vogels te helpen vangen. Havenbedrijf Rotterdam vroeg Vogelklas Karel Schot om de 35 besmeurde vogels die gevangen konden worden, op te vangen.

De morsing vond plaats in het hoogseizoen van de opvang van jonge vogels die veel capaciteit van een opvangcentrum in beslag nemen. De oplossing werd gevonden in de assistentie van een aantal collega opvangcentra, die reguliere patienten konden overnemen zodat er in VKS een ruimte kon worden ingericht exclusief voor de opvang van de besmeurde vogels. VKS is toegerust met een aantal bassins waarop de vogels uitstekend konden revalideren.

Het incident kenmerkte zich door een positieve samenwerking tussen alle hulpverleners, SON, de Dierenambulances van de Dierenbescherming, de KRVE, Vogelopvang de Wulp, Wildopvang Delft, De Mikke, Vogelasiel de Houtsnip, St. Akka’s Ganzenparadijs en SON. Uiteindelijk konden 33 van de besmeurde vogels, waaronder 29 Knobbelzwanen met succes gerevalideerd worden en losgelaten.