Structuur voor samenwerking

SON-RESPONS ondersteunt gespecialiseerde vogelopvangcentra op het gebied van olievogel revalidatie en onderhoudt het contact met Rijskwaterstaat.  De oprichting van de SON is met dit doel indertijd via een kleine overheidssubsidie mogelijk gemaakt.

Sinds de oprichting van de SON is de samenwerking tussen inmiddels negen vogelopvangcentra geïntensiveerd. De opvangcentra hebben naar elkaar toe een grote mate van onderling respect, vertrouwen en loyaliteit, hetgeen gezien wordt als een belangrijke voorwaarde voor samenwerking binnen de SON. Tijdens een aantal recente olievogelincidenten is de onderlinge samenwerking hecht, effectief en succesvol gebleken.

SON-RESPONS maakt sinds 2014 deel uit van een groter Europees netwerk waarin internationale en ‘best practice’ standaards en trainingen worden ontwikkeld.

Aansluiting zoeken

De komende jaren wil SON-RESPONS haar faciliterende rol op het gebied van olievogelrevalidatie in Nederland bestendigen en bekrachtigen door uit te reiken naar andere belanghebbende partijen voor een actieve participatie. Dat kan in de vorm van bestuurlijke ondersteuning, strategische en communicatieve ondersteuning, wetenschappelijke ondersteuning of toetreding tot de groep van uitvoerende organisaties en individuen (gespecialiseerde asielen, experts, vrijwilligers).