Professionele revalidatie vogels

Alhoewel het aantal grote olie incidenten op zee afneemt, krijgen de opvangcentra elk jaar olievogels binnen. Ofwel deze vogels spoelen aan op de kust, ofwel zijn de vogels besmeurd geraakt in havengebieden of op de binnenwateren.

Deze vogels hebben geen overlevingskans zonder revalidatieproces, om zowel de inwendige als de uitwendige effecten van de olie te ondervangen.

Tegenwoordig kan de revalidatie van olievogels zeer succesvol zijn, mits olievogels de juiste veterinaire zorg krijgen, op de juiste manier verzorgd worden binnen de juiste faciliteiten.

De SON vogelopvangcentra zijn decennia lang gespecialiseerd in revalidatietechnieken voor olievogels en deze technieken zijn gebaseerd op de meest recente inzichten uit wetenschappelijk onderzoek en internationale ‘best practice’ methoden.
Alle SON centra hebben faciliteiten ter beschikking om het hele revalidatieproces te kunnen uitvoeren waardoor een getroffen olievogel na tijdelijke opvang weer kan worden vrijgelaten met herkregen overlevingskansen. Medewerkers en vrijwilligers van de verschillende opvangcentra zijn getraind in de soort-specifieke opvang en revalidatie van olievogels.