SON-RESPONS Netwerkpartners

Het SON-RESPONS netwerk bestaat uit de 5 vogelopvangcentra die tot de oprichters van SON behoren en die de kustlijn van Nederland en Vlaanderen strategisch dekken. Historisch komt hier de kwalificatie Kustasiel vandaan, maar anno 2018 onderscheidt SON-RESPONS in principe twee categorieën opvangcentra die afgezien van de geldige ontheffing van de Provincie elk aan specifieke criteria voldoen:

1. Revalidatiecentra voor olievogels.

Opvangcentra waar het hele revalidatieproces van olievogels volgens het SON-RESPONS olievogelprotocol kundig en met de juiste faciliteiten wordt uitgevoerd, waarna vrijlating terug in de natuur van de vogels kan volgen.

2. Stabilisatiecentra voor olievogels.

Opvangcentra waar olievogels uitsluitend gestabiliseerd worden volgens het SON-RESPONS olievogelprotocol, waarna het revalidatieproces bij een categorie 1 centrum kan volgen. Centra die aan de criteria van één van de categoriebeschrijvingen voldoen, komen in aanmerking voor een officiële SON-RESPONS erkenning. De criteria zijn gebaseerd op standaards die internationaal voor de revalidatie van olievogels gehanteerd worden en hebben betrekking op het Europees Protocol dat gevolgd wordt ten tijde van een olieramp en de eisen die dat met zich meebrengt voor de locatie en staf. Onder de vlag van SON-RESPONS verloopt de revalidatie van olievogels volgens een medisch wetenschappelijk gestaafd Protocol en dat impliceert dat er een medische getrainde staf nodig is om het revalidatieproces te ondersteunen. Met dit doel voor ogen worden er regelmatig trainingen gegeven die medewerkers kwalificeren volgens internationale standaards.

Overzicht van SON vogelopvangcentra gespecialiseerd in olievogels

Ecomare
Ruijslaan 92
1796 AZ De Koog
Texel
Tel.: 0222 317741

Vogelhospitaal
Vergierdeweg 292
2026 BJ Haarlem
Tel.: 023 5255302

Vogelklas Karel Schot
Afrikaanderplein 37
3072 EC Rotterdam
Tel.: 010 4857847

De Mikke
Koudekerkseweg 131A
4335 SL Middelburg
Tel.: 0118 628288

VOC Oostende
Nieuwpoortsesteenweg 642
8400 Oostende, België
Tel.: 059/806766