Mercurius haven

Mercuriushavenincident, Amsterdam, januari 2011

Op maandag 3 januari 2011 vond een aanvaring plaats tussen de coaster Kevin S. en de binnenvaarttanker Vlieland ter hoogte van de Mercuriushaven in Amsterdam. Er kwam naar schatting 250 ton stookolie uit de Vlieland vrij die zich in het Westelijk Havengebied verspreidde (zie kaart)

Vervolgens kwamen op verschillende plaatsen watervogels in aanraking met de olie.

Vier dagen na het incident werden de eerste olieslachtoffers waargenomen en begonnen verschillende Dierenambulances uit de regio besmeurde vogels te vangen en onder te brengen bij opvangcentrum De Toevlucht, het dichtstbijzijnde vogelasiel in Amsterdam. En de Strandloper in Broek op Langedijk.

Het Vogelhospitaal in Haarlem (aangesloten bij SON) bood De Toevlucht aan om vogels over te nemen en waarschuwde SON. Vanaf 7 januari nam Son de coördinatie op zich van het groeiend aantal organisaties die zich bezig hielden met het vangen, onderbrengen en het doorsluizen naar SON opvangcentra voor de opvang en revalidatie van de olievogels.

De schoonmaakoperatie werd uitgevoerd door de Arca van Rijkswaterstaat en Waternet in Amsterdam. Gedurende twee en een halve week waren teams actief in het Amsterdamse Havengebied om olievogels te zoeken en waar mogelijk te vangen. De gecompliceerde structuur van het havengebied maakte deze activiteiten niet gemakkelijk.

De Hofganzen en de Dierenambulances vingen dagelijks vogels met boten en netten.

De meeste vogels kwamen in eerste instantie terecht bij de De Toevlucht, De Strandloper en Vogelhospitaal voor een eerste opvang, waarna ze gerevalideerd, gewassen en vrijgelaten werden door de SON opvangcentra Vogelhospitaal, Vogelklas Karel Schot, De Mikke en Fûgelpits.

Uiteindelijk zijn 93 vogels gevangen, waarvan er 73 met succes gerevalideerd zijn. Het grootste deel bestond uit Meerkoeten (53), gevolgd door Ganzen (15) en Eenden (14), Knobbelzwanen (9) een Fuut en een Waterhoen.

De autoriteiten, Rijkswaterstaat Noord Holland werden door SON op de hoogte gehouden om optimale integratie met oliebestrijding en schoonmaak aktiviteiten mogelijk te maken. Sea Alarm werd door SON gevraagd te helpen de kosten van de aktiviteiten te verhalen op de vervuiler. Rijkswaterstaat nam de claim van de vogelopvangcentra over in de algemene claim van de autoriteiten via de Landsadvocaat.