Trainingen

SON-RESPONS organiseert in opdracht van Rijkswaterstaat een trainingsprogramma voor organisaties die een rol op zich nemen binnen de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels.

Tijdens een grote olieramp zullen allerlei functies vervuld moeten worden; van mensen die levende olievogels kunnen vangen, dode vogels voor onderzoek verzamelen, mensen die vogels kunnen stabiliseren, revalideren, technische mensen die een faciliteit kunnen inrichten en managers die een langdurige respons kunnen aansturen.

Voor al deze functies zijn Europese trainingen door de EUROWA groep ontwikkeld; de trainingen voor de eerste twee niveaus (basis en gevorderd) zijn beschikbaar in het Nederlands en zijn toegankelijk voor mensen van opvangcentra en organisaties die veldactiviteiten vervullen. Elke training bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Men kan zich trapsgewijs kwalificeren, met andere woorden, elk volgend niveau training is slechts toegankelijk na examen.

Mensen die een EUROWA kwalificatie hebben behaald worden opgenomen in de SON-RESPONS Database. Vanaf de kwalificatie ‘specialist’ kan men ook uitgenodigd worden in andere landen binnen Europa te helpen.

Basic Responder

Doelgroep

Mensen gelieerd aan een organisatie of netwerk met functie binnen SBV

Kwalificatie

Basiskennis van de opzet en activiteiten van een respons, vogels verzamelen, vangen, registreren, stabiliseren en voorbereiden op transport

Toelatingseisen

Lid van organisatie of netwerk met functie binnen SBV

Duur training

1 dag

Methode

Theorie en vaardigheden

Advanced Responder Facility

Doelgroep

Mensen van SON-Respons opvangcentra die zich willen verdiepen in revalidatietechnieken van olievogels

Kwalificatie

Zelfstandig protocollen kunnen uitvoeren binnen een faciliteit tijdens een incident

Toelatingseisen

Basic Responder (test) en verbonden aan SON-Respons opvangcentrum

Duur training

3 dagen

Methode

Theorie en vaardigheden

Advanced Responder Field

Doelgroep

Mensen gelieerd aan organisatie of netwerk met functie binnen Veldactiviteiten SBV

Kwalificatie

In teamverband vogels kunnen vangen tijdens een gecoördineerde respons

Toelatingseisen

Basic Responder (test), lid van organisatie of netwerk met functie binnen SBV

Duur training

1 dag

Methode

Theorie en vaardigheden

Specialist (stabilisatie, wassen, zwembaden, vrijlaten)

Doelgroep

Advanced Responders van SON-Respons opvangcentra die zich willen verdiepen in standaards voor olievogelrevalidatie op het hoogste niveau en die zelfstandig kunnen toepassen

Kwalificatie

Standaards op het hoogste niveau zelfstandig kunnen toepassen tijdens een respons

Toelatingseisen

Advanced Responder training en ervaring binnen SON-Respons opvangcentrum en/of tijdens respons

Duur training

Theorie 2 dagen, lifelong learning.

Methode

Theorie, peer review literatuur (voertaal Engels), vaardigheden. Life long learning.

Specialist Dierenarts

Doelgroep

Dierenartsen en dierenartsen in opleiding die zich willen bekwamen in alle facetten van veterinaire aspecten van olievogelrevalidatie

Kwalificatie

Vakbekwaam in veterinaire aspecten van olievogelrevalidatie in een faciliteit tijdens een respons

Toelatingseisen

Dierenarts en dierenartsen in opleiding en inzetbaar tijdens SBV respons

Duur training

2 dagen

Methode

Theorie en vaardigheden, table top oefeningen

Manager (Field, Facility, Animal Welfare, Infrastructure & Equipment)

Doelgroep

Advanced of Specialist Responders die een leidinggevende rol willen spelen tijdens een respons

Kwalificatie per deelaspect

Leiding geven binnen een domein. Domeinen zijn Veld, Faciliteit, Dierenwelzijn, Infrastructuur & Materieel.

Toelatingseisen

Veld, Faciliteit, Infrastructuur & Materieel  –  Advanced Responder

Dierenwelzijn – Specialist Dierenarts

Duur training

Modulair 1- 3 dagen, maar ook lifelong learning. Leidinggevend kwaliteiten zijn niet in één training te leren.

Methode

Theorie, vaardigheden en table-top oefeningen. Voortdurend proces van bijhouden van theorie, vaardigheden en ervaring opdoen

Section Head

Doelgroep

Advanced en Specialist Responders die een leidinggevende rol willen spelen binnen een respons

Kwalificatie

Leiding geven aan een afdeling binnen een Faciliteit of Kustsectie

Toelatingseisen

Advanced Responder of Specialist

Duur training

Modulair 1- 3 dagen, maar ook Lifelong Learning. Leidinggevende kwaliteiten zijn niet in één training te leren.

Methode

Theorie, vaardigheden en table-top oefeningen. Voortdurend proces van bijhouden van theorie, vaardigheden en ervaring opdoen

Kalender

24 en 25 april 2024

TOV Manager’s training

Oostende