The future of professional oiled wildlife response in Europe

EUROWA publicatie, 2023

De publicatie is ontwikkeld onder het project ‘EUROpean Oiled Wildlife Assistance-2‘ (EUROWA-2), dat mede-gefinancierd is door de Europese Commisie onder het Union Civil Protection Mechanism. Het rapport geeft een toekomstvisie waarom en hoe de paraatheid voor oiled wildlife in Europa holistisch en professioneel zou kunnen worden ontwikkeld. Het project werd uitgevoerd tussen januari 2021 tot mei 2023, door Sea Alarm Foundation (België), WWF Finland, Submon (Spanje), het  NIOZ in Nederland en EUROWA experts.

De publicatie is geschreven ter ondersteuning van autoriteiten van de Europese kuststaten. Het rapport signaleert tendenzen in het toenemend gebruik van de ruimte op zee en de risico’s voor het mariene milieu. Het rapport stelt een holistische aanpak voor, door oiled wildlife respons deel te maken van de crisisstructuur ter zee en te land en schetst het wettelijk kader binnen de Europese regelgeving. Het beschrijft en onderstreept het belang van de EUROWA filosofie. De visie biedt een handreiking voor een professionele gezamenlijke Europese aanpak, waarin van te voren geïdentificeerde ngo’s als EUROWA een essentiële bijdrage kunnen leveren aan overheden. SON-Respons is een EUROWA associated member, Rijkswaterstaat onderschrijft de EUROWA standaards binnen het Paraatheidsprogramma.

Download het rapport hier The future of professional oiled wildlife response in Europe. The Proposal.