Bonaire, augustus 2017

In mei 2017 spoelde olie aan op Bonaire en Aruba in de nasleep van een oliemorsing die eerder die maand plaatsvond in Trinidad en Tobago. Een aantal vogels raakten daardoor besmeurd. Omdat de eilanden onderdeel zijn van Caribisch Nederland werd Rijkswaterstaat ingeschakeld om hulp te bieden.

SON werd benaderd met een verzoek om een protocol voor revalidatie van olievogels en een eerste hulppakket werd op verzoek van Rijkswaterstaat door Vogelklas Karel Schot samengesteld en verzonden.

Begin augustus bleek dat er nog steeds 6 Genten uit dat incident in volières zaten in het Mangrove Center Bonaire en men vroeg Sea Alarm om advies. In overleg met Rijkswaterstaat werd besloten om assistentie te verlenen via een specifieke missie, in eerste instantie om deze vogels te beoordelen en indien mogelijk te revalideren, maar ook als eerste stap om te inventariseren hoe de eilanden beter voorbereid kunnen worden op toekomstige incidenten. Een team werd samengesteld, bestaand uit één beheerder, Monique de Vrijer van Vogelklas Karel Schot en een adviesteam dat via dagelijks Skype overleg kon adviseren, bestaand uit Hugo Nijkamp van Sea Alarm, Claude Velter van VOC Oostende en Simone Jay namens SON.

Omdat er in het Mangrove Center geen zwembaden beschikbaar waren, werden twee zwembaden ingevlogen. Bij aankomst bleken de vogels in redelijke maar stoffige conditie, en besloten werd het revalidatieproces te starten.

Veel tijd is besteed aan logistieke hindernissen, zoals het zorgen voor stromend water voor de zwembaden, pompen en filters, maar ook de ongeoefende conditie van de Genten die niet meer gewend waren op het water te verblijven, vroeg kostbare tijd. Binnen een periode van 10 dagen lukte het wonderwel om alle 6 de Genten succesvol te revalideren en los te laten.