Bow Jubail 23 juni 2018

Op zaterdag 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail van de Noorse rederij Odfjell met haar tank tegen een steiger in de Rotterdamse Derde Petroleumhaven. De 217 ton olie die in het water terecht kwam, besmeurde meer dan 1000 knobbelzwanen die zich in het gebied bevonden en een ongeïdentificeerd aantal kleinere watervogels. Vogelklas Karel Schot, het SON-RESPONS opvangcentrum in Rotterdam, anticiperend op grote aantallen besmeurde vogels, notificeerde onmiddellijk SON-RESPONS die op haar beurt het SON-RESPONS netwerk en Sea Alarm informeerde. Overleg met Rijkswaterstaat vond op zondag plaats en op zondagavond 24 juni gaf Rijkswaterstaat het groene licht om in de geest van de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV) een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) in te richten aan de Maeslantkering. SON-RESPONS en internationale experts werden gemobiliseerd. Experts uit het Europese netwerk werden gevraagd dit opvangcentrum te helpen inrichten.

Het vangen van vogels startte het weekend van 23 en 24 juni spontaan door zowel leden van het publiek als door dierenambulances e.a. Ecologen hielden om de dag tellingen en rapporteerden hun waarnemingen, zodat vangactiviteiten konden worden afgestemd. De beschikbaarheid van boten was een dagelijks vraagstuk en de infrastructuur van het havengebied een uitdaging. De veldwerkzaamheden verliepen gefragmenteerd. Op zondagavond bevonden zich meer dan 300 met olie besmeurde zwanen bij de Vogelklas en opvangcentrum De Wulp. Ook opvangcentrum de Houtsnip ontving besmeurde vogels. Daarnaast werd een noodopvang ingericht in Maassluis in afwachting van het operationeel worden van het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) aan de Maeslantkering.Op dinsdag 26 juni werden de vogels van de noodopvang in Maassluis overgebracht naar de TOV. De zwanen van Vogelklas en de Wulp arriveerden de volgende dag. Op vrijdag 29 juni was de wasinrichting in de TOV klaar en zwembaden operationeel en konden de eerste zwanen gewassen worden. Op 4 juli bevonden zich rond de 500 zwanen in de TOV.

Voor alle betrokken partijen was de schaalgrootte van het incident en de respons een capaciteitsvraagstuk. Dagelijks werd bekeken hoeveel mensen en experts nodig waren om alle handelingen volgens internationale richtlijnen, het Europees Protocol te kunnen uitvoeren. Alle SON vogelopvangcentra hebben meegedraaid in de respons. Daarnaast zijn internationale experts uit het netwerk van Sea Alarm onmisbaar gebleken om met hun expertise en kennis dagelijks de revalidatie activiteiten te leiden en te anticiperen op alle stadia. De inzet van publieksvrijwilligers is zeer waardevol gebleken.

De respons duurde vier weken waarin 522 knobbelzwanen werden opgevangen in de TOV. 509 zwanen zijn in totaal gerevalideerd en uitgezet.

Bow Jubail nieuws

5 oktober 2018 in Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten

Rotterdam Respons

Op 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail tegen een steiger in de Rotterdamse Derde Petroleumhaven en verloor daarbij 217 ton stookolie. Meer dan 1000 Knobbelzwanen raakten besmeurd met…
Read More
20 augustus 2018 in Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten

SON-Respons succesvolle rol bij revalidatie zwanen Rotterdam

In nauwe samenwerking met de autoriteiten, ngo's en vele spontane vrijwilligers heeft SON-Respons haar eerste vuurdoop met succes doorstaan tijdens de grootschalige respons die plaatsvond in het Tijdelijk Opvangcentrum voor…
Read More
31 juli 2018 in Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten

Nazorg vogels incident Rotterdamse haven

Op 23  juli 2018 zijn de laatste zwanen uit het Tijdelijk Opvangcentrum vrijgelaten, precies een maand nadat het incident met De Bow Jubail plaatsvond. Een klein aantal zwanen  bevindt zich…
Read More
14 juli 2018 in Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten

Los!

Op zaterdag 14 juli rond 11.30 zijn 41 zwanen losgelaten bij Oude-Tonge, Goeree-Overflakkee. De zwanen zijn allemaal geringd en de bloedwaarden en waterdichtheid zijn door veterinairen beoordeeld en goed bevonden.…
Read More
13 juli 2018 in Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten

Ringen

Alle zwanen die in het Tijdelijk Opvangcentrum zijn gerevalideerd worden officieel geringd door ringers. De ringers  zijn verbonden aan het Nederlands Instituut voor Ecologie ofwel het NIOO. Het NIOO is…
Read More