Bestuur en medewerkers

Het SON bestuur bestaat uit 6  bestuursleden. De positie van voorzitter is tijdelijk vacant. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en haar activiteiten. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden wordt geen vacatie- of presentie toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
Bestuurders Naam Achtergrond
Voorzitter Vacant
Secretaris Denise Smit Dierenarts
Penningmeester Nico Sickler Financieel adviseur, voorheen Fortis, ABNAMRO
Algemeen bestuurslid Lucy Zima Juriste, voorheen beleidsmedewerker Total
Algemeen bestuurslid Isabelle Allemeersch Hoofd Dierverzorging VOC Oostende
Algemeen bestuurslid Sanneke van der Kley Program Director, Koole Tankstorage Minerals
Algemeen bestuurslid Franck L.B. Meijboom Universitair Hoofddocent Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Hoofd – Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS)

 

Medewerkers

SON heeft geen personeel maar wordt ondersteund door Sea Alarm via het Rijkswaterstaat programma 2017-2022 door Hugo Nijkamp, marien bioloog en directeur van Sea Alarm en  Simone Jay.

Functie Naam  Achtergrond
Coördinator Simone Jay  Marketing Communicatie