Bestuur en medewerkers

Het SON bestuur bestaat in 2019 uit 4 bestuursleden, waarvan een aantal vertegenwoordigers van de asielen die bij de oprichting betrokken waren. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en haar activiteiten. Het voorzitterschap is momenteel vacant maar wordt waargenomen door een onafhankelijk technisch voorzitter.
Bestuurders Naam Achtergrond
Voorzitter (Vacant)
Secretaris Wim Bosch Bioloog
Penningmeester Nico Sickler Financieel adviseur
Algemeen bestuurslid Robbert Wolf Adviseur Natuur en Milieu Havenbedrijf Rotterdam N.V.
Algemeen bestuurslid Hidde van Kersen Hoofd Communicatie Trimbos Instituut
Algemeen bestuurslid Claude Velter Alg. Dir. VOC Oostende, Senior Technisch adviseur Sea Alarm
Technisch voorzitter Hugo Nijkamp Directeur Sea Alarm Foundation.Marine Bioloog.

Medewerkers

SON heeft geen personeel maar wel een externe coördinator.

Functie Naam
Coördinator Simone Jay