Bestuur en medewerkers

Het SON bestuur bestaat uit 6  bestuursleden. Het bestuur draagt de verantwoordelijkheid voor de organisatie en haar activiteiten. De bestuursleden genieten voor hun bestuurswerkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden wordt geen vacatie- of presentie toegekend. De door bestuursleden gemaakte onkosten worden vergoed.
Bestuurders Naam Achtergrond
Voorzitter Franck L.B. Meijboom Hoogleraar Sustainable Animal Stewardship

Faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht

Hoofd – Centre for Sustainable Animal Stewardship (CenSAS)

Secretaris Denise Smit Dierenarts
Penningmeester Nico Sickler Financieel adviseur, voorheen Fortis, ABNAMRO
Algemeen bestuurslid Lucy Zima Juriste voorheen Total
Algemeen bestuurslid Sabine Zwiers Senior Campaigner, lid IFAW rampenrespons-team

 

Medewerkers

SON heeft geen personeel maar wordt ondersteund door Sea Alarm via het Rijkswaterstaat programma 2017-2022 door Hugo Nijkamp, marien bioloog en directeur van Sea Alarm en  Simone Jay.

Functie Naam  Achtergrond
Coördinator Simone Jay  Marketing Communicatie