Wie zijn wij

Visie

Vogels die getroffen worden door een olieramp in Nederlandse wateren krijgen zo snel mogelijk, via een afgestemde, geïntegreerde en professionele interventie van specialisten en onder toezicht van de autoriteiten, de best mogelijke essentiële verzorging om hun overlevingskansen te maximaliseren en hun lijden te minimaliseren, altijd volgens internationale standaards en binnen de Nederlandse regelgeving.

Missie

SON-RESPONS streeft naar een nationale rampenparaatheid in nauwe samenwerking met de autoriteiten en haar netwerkpartners om ten tijde van een incident in Nederlandse wateren revalidatie van olievogels volgens internationale standaards optimaal te coördineren en uit te voeren.

Doelstellingen

SON-RESPONS biedt een structuur voor samenwerking ter bevordering van de gecoördineerde en professionele behandeling van olieslachtoffers onder zee- , kust- en watervogels in Nederland.

Dit wordt gerealiseerd door:

  • Een structuur voor samenwerking en coordinatie te bieden aan partijen die een zinvolle bijdrage aan bovenstaande visie kunnen leveren.
  • Het aanspreekpunt te zijn voor de Nederlandse overheid in het kader van een nationaal rampenplan voor olievogelincidenten.
  • Succesvolle revalidatietechnieken te ontwikkelen, toe te passen en te documenteren.
  • Maatschappelijk draagvlak te creëren middels publicaties, een website, en landelijke open dagen.
  • Actief fondsen te werven.
  • Een gezamenlijke effectieve aanpak te realiseren van een in Nederland plaatsvindend olievogelincident in nauwe samenwerking met de ter zake doende autoriteiten en andere belanghebbenden
  • Coördinerend op te treden betreffende de Nederlandse inzet in samenwerking met Sea Alarm indien vanuit het buitenland een vraag voor assistentie bij een olievogelincident gevraagd wordt.

Historie

SON is opgericht in 2008 als een netwerkorganisatie door een aantal gespecialiseerde vogelopvangcentra die besloten tot samenwerking om een gezamenlijke effectieve aanpak te realiseren wanneer in Nederland een olievogelincident plaatsvindt.

Op die manier vormden zij één aanspreekpunt voor de Nederlandse overheid en konden ze door uitwisseling van kennis succesvolle revalidatietechnieken ontwikkelen.

De oprichting is mede tot stand gekomen door de toewijding van Prof.Gerry M. Dorrestein en Sea Alarm Foundation die de waarde inzagen van een organisatie die specialistische expertise heeft ten tijde van een nationale calamiteit.