Trainingen

SON-RESPONS coördineert het trainingsprogramma dat de komende vijf jaar gegeven zal worden aan organisaties die een rol kunnen spelen bij een incident binnen de Samenwerkingsregeling.

Tijdens een grote olieramp zullen allerlei functies vervuld moeten worden; van mensen die levende olievogels kunnen vangen, dode vogels voor onderzoek verzamelen, mensen die vogels kunnen stabiliseren, revalideren, technische mensen die een faciliteit kunnen inrichten en managers die een langdurige respons kunnen aansturen.

Voor al deze functies zijn Europese trainingen door de EUROWA groep ontwikkeld; de trainingen voor de eerste twee niveaus (basis en gevorderd) zijn beschikbaar in het Nederlands en zullen eind 2018 toegankelijk zijn voor mensen van opvangcentra en aanverwante organisaties. Elke training bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Men kan zich trapsgewijs kwalificeren, met andere woorden, elk volgend niveau training is slechts toegankelijk na examen.

Mensen die via een EUROWA training een kwalificatie hebben gehaald worden opgenomen in de SON-RESPONS Database. Vanaf de kwalificatie ‘specialist’ kan men ook in andere landen binnen Europa helpen.

De SON-RESPONS nieuwsbrief en de website kondigen de trainingen en locaties aan, zodra ze bekend zijn.

donut, training, olieramp, vogel, redden