Privacy verklaring SON-RESPONS

Inleiding

Dit zijn de privacyvoorwaarden van Stichting Olievogelopvang Nederland, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17220287 en gebruik makend van de domeinnaam SON-Respons. Deze voorwaarden hebben betrekking op de verwerking van gegevens door de Stichting Olievogelopvang Nederland  via  aanmelding op de website voor de nieuwsbrief en verwerking van gegevens via aanmelding voor SON-Respons trainingen. De Stichting Olievogelopvang Nederland respecteert uw privacy en verklaart uw gegevens vertrouwelijk en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te zullen behandelen.

Verwerkingsverantwoordlijke

Het bestuur van de Stichting Olievogelopvang Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en is verantwoordelijk dat de persoonsgegevens die zij verkrijgt, in overeenstemming met de AVG en op behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Persoonsgegevens

Indien u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of indien u zich aanmeldt voor SON-Respons trainingen dan registreert en gebruikt Stichting Olievogelopvang Nederland uw naam, de naam van uw organisatie, uw functie, uw mobiele telefoonnummer en uw e-mailadres.

Doel van de gegevensverwerking

Indien u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief, zal de Stichting Olievogelopvang Nederland uw persoonsgegevens uitsluitend gebruiken om u te informeren over de activiteiten van SON-RESPONS via een nieuwsbrief. Toezending van de nieuwsbrief naar het door u opgegeven e-mailadres geschiedt op basis van uw toestemming. U kunt zich op de website van SON-Respons aanmelden door middel van het invullen van het aanmeldingsformulier. Door u aan te melden geeft u toestemming voor het verwerken van uw e-mailadres. Zonder deze uitdrukkelijke toestemming kan het formulier niet worden verstuurd. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden via deze link of onderaan de nieuwsbrief.

Indien u zich heeft opgegeven voor een SON-Respons training, geeft u door het middel van het ondertekenen van het inschrijf formulier toestemming om uw gegevens te laten registreren in de SON-Respons database om op die manier oproepbaar te zijn tijdens een olieramp waar vogels bij zijn betrokken. Indien u wilt worden uitgeschreven, kunt u dat schriftelijk kenbaar maken door een verzoek te sturen naar onderstaand adres of door een e-mail te sturen naar info@son-respons.nl

Beveiliging persoonsgegevens

De Stichting Olievogelopvang Nederland zorgt voor passende beveiliging van de persoonsgegevens die zij onder zich heeft, in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen. De website van SON-Respons maakt gebruik van een beveiligde verbinding via een SSL certificaat.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De Stichting Olievogelopvang Nederland bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking. Dit betekent dat uw gegevens worden verwijderd, wanneer u dat aangeeft.

Uw privacy rechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens en het recht om rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen. Een verzoek om een afschrift kunt u sturen aan:

Stichting Olievogelopvang Nederland
Inzage verzoek AVG
Marsmanplein 44
2025 DT Haarlem