Wat is SON-RESPONS

SON-RESPONS is een organisatie in ontwikkeling die in samenwerking met Rijkswaterstaat werkt aan de functionele inrichting van de Nederlandse paraatheid en respons, als het gaat om olie incidenten waar grote aantallen zee- of kustvogels bij betrokken raken. SON-Respons ondersteunt partijen die zorgen voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, door nationale- en internationale richtlijnen te ontwikkelen, partijen te trainen en te oefenen.
SON-RESPONS werkt samen met de Nederlandse vogelopvangcentra (asielen) die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie, het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.

De Stichting Olievogelopvang Nederland is de statutaire naam en is formeel gevestigd te Veldhoven, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17220287 en heeft een SBI-code: 94996 – Overige ideële organisaties n.e.g.