Wat is SON-RESPONS

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren bijdraagt aan de paraatheid van betrokken partijen en zorgt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.
SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra (asielen) die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie, het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.

SON-RESPONS is onderdeel van de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV), die door Rijkswaterstaat beheerd wordt, waarin afspraken gemaakt zijn voor samenwerking voor de afhandeling van besmeurde vogels tijdens een incident. De Samenwerkingsregeling is door een 40-tal kustgemeenten, RWS, NIOZ en de SON ondertekend.

De Stichting Olievogelopvang Nederland is formeel gevestigd te Veldhoven en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 17220287 en heeft een SBI-code: 94996 – Overige ideële organisaties n.e.g.