Skip to main content

Naar aanleiding van de ramp met de MSC Zoe en de Bow Jubail heeft Rijkswaterstaat een Inzetplan Gecoördineerde Vrijwilligers ontwikkeld. Wat betekent dat nu precies?

Rijkswaterstaat heeft twee bijzondere regelingen die geactiveerd kunnen worden: het Uitvoeringskader Bestrijding Kustverontreiniging Rijkswaterstaat (UBKR) en de nieuwe Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV). De UBKR kan worden ingezet bij kustverontreiniging door olie of door niet verpakte chemicaliën bij een hoeveelheid van meer dan 5 kuub, of door verontreiniging na maritieme ongevallen in hoeveelheden van meer dan 10 kuub en bij dode grote walvisachtigen. De SBV kan worden geactiveerd wanneer vogels in grote getale op de kust aanspoelen door een olie incident op zee en de opvangcapaciteit van de aan SON gelieerde opvangcentra overschreden dreigt te worden.

Natuurlijk werkt Rijkswaterstraat bij dergelijke incidenten samen met aannemers en ook met experts die door SON-Respons getraind zijn. Maar bij echt grote rampen zijn er dagelijks, over een lange periode, heel veel handjes nodig. Erik Baak, senior adviseur crisisbeheersing en projectleider bij de landelijke crisisorganisatie van Rijkswaterstaat heeft daarom met zijn collega’s de samenwerking gezocht met ngo’s die expertise hebben op het gebied van terreinbeheer of lokale kennis hebben van gebieden langs de kust, zoals bv. Staatsbosbeheer, Ver. Natuurmonumenten en Fryske Gea. Vrijwilligers die zijn aangesloten bij deze ngo’s, kunnen komen helpen bij een ramp als ze dat willen. Op locatie is er vanuit Rijkswaterstaat een Coördinator aanwezig, die ook in verbinding staat met de betrokken Veiligheidsregio. De Coördinator kan voorzieningen treffen zoals tijdelijke tenten waar mensen worden geregistreerd, geïnstrueerd en voorzien van materieel en Persoonlijke Beschermings Middelen. Omdat veiligheid en gezondheid voorop staan voor RWS zijn is een e-learning ontwikkeld maar om specifiek te kunnen helpen met het vangen van besmeurde vogels, dient men naast de e-learning, ook de SON-Respons Basis Responder training te hebben gevolgd.