Skip to main content

Eind februari spoelde olie aan op de kust van Bonaire en via sociale media werd het beeld van een besmeurde olievogel gedeeld. SON-Respons werd direct benaderd door verschillende ngo’s en ook door getrainde vrijwilligers, waarbij hulp werd aangeboden voor eventuele getroffen olievogels, wat getuigt van positieve betrokkenheid.

Maar zoals bij elke incident is het nodig om eerst op basis van feiten een duidelijk beeld te vormen van de situatie. Via Rijkswaterstaat werd duidelijk dat op het eiland zelf de Havenmeester en de Stichting Nationale Parken (Stinapa) maatregelen troffen om de olie op te ruimen en natuurgebieden te beschermen. Ze werden daarbij geholpen door 20 militairen van Defensie, de lokale Brandweer en vele hulpverleners en ondernemers.

Rijkswaterstaat ondersteunde de lokale autoriteiten met satellietbeelden, het maken van simulatiemodellen en patrouilles vanuit de lucht. Michiel Visser, één van de Nautisch Adviseurs van Rijkswaterstaat Zee Delta was ter plaatse om te adviseren. Voor zover bekend, is er één olievogel binnen gekomen bij Bonaire Wild Bird Rehab. De situatie bleef nadien onder observatie en Rijkswaterstaat heeft extra bestrijdingsmateriaal gestuurd om de voorraden weer aan te vullen op Bonaire.