Skip to main content

Mariluz Parga is wildlife dierenarts voor de Spaanse marien conservatie organisatie SUBMON. Ze is gespecialiseerd in de conservatie van zeeschildpadden. Na een aantal jaar te hebben gewerkt bij zeeschildpad opvangcentra, werkte ze recent met vissers om het effect van bijvangst van zeeschildpadden te helpen reduceren. De laatste twee jaar heeft zij bijgedragen aan het EUROWA-2 project om de oiled wildlife capaciteit in Europa voor zeeschildpadden te helpen vergroten. Op 31 augustus heeft Mariluz op uitnodiging van SON-Respons en EUROWA via een Webinar best practice inzichten gedeeld, over hoe het beste een respons voor zeeschildpadden georganiseerd kan worden in geval van olievervuiling, gebaseerd op ervaringen uit het incident met de Deepwater Horizon in 2010. In de Webinar heeft ze vanuit diergeneeskundig perspectief toegelicht hoe zeeschildpadden verschillen van vogels en in welke  mate dat van belang is voor vangen, transport en revalidatie in geval van olievervuiling. De Webinar is terug te luisteren via https://www.son-respons.nl/webinars/