Skip to main content

Elke twee jaar organiseert SON-Respons binnen het Paraatheidsprogramma van Rijkswaterstaat Zee Delta, een tweedaagse technische workshop voor alle beheerders van de negen vogelopvangcentra uit het SON-Respons netwerk. In december kwamen de beheerders en assistent beheerders in Oostende bij elkaar. Op het programma stond het afstemmen van de interne draaiboeken voor olievogels op de nieuwe Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV 2.0) van Rijkswaterstaat. Dat afstemmen is belangrijk om tijdens de eerste uren en dagen dat olievogels binnenkomen een goed beeld te kunnen vormen van de situatie op basis van de notificatie. Met andere woorden, hoeveel olievogels komen er binnen, waar precies en kunnen de opvangcentra het aantal olievogels samen aan. Ook is uitvoerig geoefend met het bijhouden van olievogel administratie tijdens een incident in de aanloop naar een grootschalige respons met mogelijk de centrale instroom van vogels naar een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV). Het is een interessante puzzel om dagelijks precies bij te houden in welk stadium een olievogel verkeert binnen het stabilisatie- of revalidatieproces, op welke afdeling hij hoeveel tijd doorbrengt en hoeveel vogels er nog bij kunnen binnen een faciliteit. Ook dat draagt bij aan de dagelijkse beeldvorming tijdens een incident en de inschatting of de opvangcentra samen genoeg capaciteit hebben of dat een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels nodig is. Het waren nuttige dagen die veel inzichten hebben opgeleverd en de band onderling verder hebben versterkt.