Skip to main content

U denkt misschien, komen die oliemorsingen en olievogels ooit nog voor? Je hoort er immers zelden over in de media. Helaas komen incidenten veel vaker voor dan u denkt misschien. Bijna elk jaar vinden er kleine lokale incidenten plaats waar de opvangcentra mee te maken krijgen. Dit jaar kwamen in februari na drie stormen veel verzwakte zeevogels binnen bij onze opvangcentra, waaronder ook tientallen met olie besmeurde zeevogels. Tijdens die stormen spoelden talloze kleine olieklontjes aan op de Noordzee stranden, maar een echte bron van vervuiling werd niet gevonden ondanks onderzoek en monitoring van Rijkswaterstaat en de Kustwacht. Wanneer een oorzaak niet bekend is van olievervuiling op zee, spreken we van een Mystery Spill.

De praktijk leert dat de meeste incidenten plaatsvinden in onze havens en op de zoete binnenwateren. Het meest recente voorbeeld is een incident in de Industriehaven van Haarlem begin juli dit jaar, waarbij 10 vogels onder de olie bij het Vogelhospitaal Haarlem werden binnengebracht. Het blijft moeilijk om vogels te vangen binnen havengebieden, in dit geval heeft de Regionale Dierenambulance Haarlem grote betrokkenheid getoond maar ook deed de Brandweer met duikers een poging om Futen en Meerkoeten te vangen, zonder succes helaas, maar wel zeer nobel.
We hopen natuurlijk dat er geen incidenten zullen plaatsvinden maar mocht wel het zo zijn, dan doen we graag een beroep op u. U blijft dus nodig en uw training en motivatie maakt u zeer uniek!
U vindt een opsomming van incidenten de afgelopen 12 jaar op Overzicht incidenten