Skip to main content

Op 19 januari vond een Table Top oefening plaats in Leeuwarden met de autoriteiten in Noord Nederland om de nieuwe Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV) van Rijkswaterstaat Zee Delta spelenderwijs te leren kennen. Het gezelschap bestond uit 40 deelnemers, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat, Veiligheidsregio’s en gemeenten waaronder een aantal eilanden maar ook terreinbeheerders waren uitgenodigd. Middels een bordspel, ontworpen door Sea Alarm, werden scenario’s van olievervuiling op zee en de impact op vogels verkend, de structuur van samenwerking tussen de autoriteiten en de inzet van benodigde middelen en menskracht. De Wadden vormen een uniek kwetsbaar natuurgebied met miljoenen vogels. Iedereen was overtuigd van de noodzaak van gedegen voorbereiding op mogelijke calamiteiten door oefening en samenwerking.