Skip to main content

Sinds begin februari spoelen olie bolletjes aan op de Noordzeekust, zowel in Nederland als België met gevolgen voor zeevogels. Bij de opvangcentra van het SON-Respons netwerk zijn zo’n 25 vogels binnen gebracht met olie, naast talloze stormslachtoffers. Vooral Zeekoeten zijn besmeurd geraakt, maar ook Alken en Meeuwen. Onduidelijk is hoeveel dode vogels zijn gevonden langs de stranden en hoeveel vogels nog rondvliegen met besmeuring, zoals een Meeuw uit het Havengebied Amsterdam doet vermoeden. De bron van de vervuiling is nog niet geïdentificeerd, Rijkswaterstaat doet onderzoek. Inmiddels worden olievogels die voldoende gestabiliseerd zijn, de juiste bloedwaarden en gewicht tonen, gewassen door getrainde experts van de opvangcentra. Alle opvangcentra hanteren dezelfde werkwijze, het Europees Protocol dat gebaseerd is op ‘best practice’ volgens internationale standaards.