Skip to main content

Binnen het bestuur van de Stichting komt in september de functie van voorzitter vacant. Van een kandidaat  wordt verwacht dat hij of zij het bestuur met zijn of haar kennis, netwerk en bestuurscapaciteiten kan versterken.
Het bestuur vergadert doorgaans één keer in de 2 maanden, waarvan de helft in persona wanneer de COVID19 richtlijnen het weer toestaan.  Vergaderingen  vinden overdag plaats op werkdagen, na een zorgvuldige keuze van een datum en tijd die voor liefst alle bestuursleden geschikt is. Bestuursfuncties zijn onbezoldigd; reis- en representatiekosten worden vergoed. Van alle bestuursleden wordt een actieve bijdrage verwacht vanuit hun persoonlijke en achtergrond en expertise. De verwachte tijdsinvestering van een  voorzitter is ca. 4 uur per maand.

Functie-eisen

Algemeen

 • Ervaring met bestuurlijke functies
 • Geen belangenverstrengeling
 • Zakelijk en strategisch inzicht
 • Interesse in de zee, zeevogels, relatie mens-dier, rampenbestrijding of natuur

Netwerk achtergronden die tot voorkeur strekken

 • Netwerk binnen de academische wereld, liefst dierenethiek of diergeneeskunde
 • Netwerk bij ministeries, kustgemeenten, veiligheidsregio’s
 • Netwerk bij havens, havenbedrijven, scheepvaart, olieopslag, of oliebestrijding
 • Netwerk bij natuurorganisaties of terreinbeheerders, met name in de kustregio’s of zoute wateren.

Voorzitter

 • Aantoonbare voorzitterservaring
 • Verbindende persoonlijkheid die gedragen besluiten kan nemen
 • Representatief voorkomen

Bent u geïnteresseerd, mail graag uw motivatie en C.V. naar info@son-respons.nl