Skip to main content

COVID19 plaatst ieder van ons steeds voor nieuwe uitdagingen. Dat geldt ook voor SON-Respons trainingen, waar de trainers en deelnemers uit verschillende windhoeken samen komen. Rijkswaterstaat en SON-Respons volgen steeds de meest actuele RIVM richtlijnen voor het kader waarbinnen een training al dan niet door kan gaan.

In september is intensief overleg geweest met het RIVM, de GGD en de technische hygiënedienst van Veiligheidsregio Kennemerland en werd de vraag voorgelegd óf trainingen in november en zo ja, onder welke voorwaarden door kunnen gaan.

Ondanks een positief advies van de Veiligheidsregio is besloten alle trainingen in 2020 op te schorten tot 2021, of tot de situatie rondom COVID19 dermate verbetert dat deelnemers veilig kunnen reizen, verblijven en deelnemen aan de trainingen.