Voor de uitbreiding van het bestuur is de Stichting op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De positie van Secretaris is onmiddellijk beschikbaar. De functie van Voorzitter komt binnen een jaar vacant. Geschikte kandidaten kunnen op korte termijn toetreden. Van hen wordt verwacht dat ze het bestuur met hun kennis, netwerk en bestuurscapaciteiten versterken.
Het bestuur vergadert doorgaans één keer in de 2 maanden, waarvan de helft in persona. Vergaderingen vinden overdag plaats op werkdagen, na een zorgvuldige keuze van een datum en tijd die voor liefst alle bestuursleden geschikt is. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd; reis- en representatiekosten worden vergoed. Van bestuursleden wordt een actieve bijdrage verwacht vanuit de persoonlijke en achtergrond en expertise. De verwachte tijdsinvestering van een secretaris of voorzitter is ca. 4 resp. 8 uur per maand.

Functie-eisen

Algemeen

 • Ervaring met bestuurlijke functies
 • Geen belangenverstrengeling
 • Zakelijk en strategisch inzicht
 • Interesse in de zee, zeevogels, relatie mens-dier, rampenbestrijding

Netwerk achtergronden die tot voorkeur strekken

 • Netwerk binnen de academische wereld, liefst dierenethiek of diergeneeskunde
 • Netwerk bij ministeries, kustgemeenten, veiligheidsregio’s
 • Netwerk bij havens, havenbedrijven, scheepvaart, olieopslag, of oliebestrijding
 • Netwerk bij natuurorganisaties of terreinbeheerders, met name in de kustregio’s of zoute wateren.

Voorzitter

 • Aantoonbare voorzitterservaring
 • Verbindende persoonlijkheid die gedragen besluiten kan nemen
 • Representatief voorkomen

Procedure en sluitingsdatum
Bij interesse in één van de vacatures graag uw motivatie en C.V. mailen naar info@son-respons.nl vóór 25 september 2020. Het bestuur streeft naar een selectie van kandidaten voor 10 oktober 2020.