Skip to main content

Op 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail tegen een steiger in de Rotterdamse Derde Petroleumhaven en verloor daarbij 217 ton stookolie. Meer dan 1000 Knobbelzwanen raakten besmeurd met olie.

De grootschalige wildliferespons kwam direct op gang volgens draaiboeken binnen de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV).
Aan de Maeslantkering werd door Rijkswaterstaat een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels ingericht die werd bemand door nationale wildlife experts van SON-RESPONS, internationale experts gemobiliseerd door Sea Alarm en vele vrijwilligers.

Binnen een maand tijd werden 511 zwanen van de in totaal 526 opgevangen zwanen succesvol gerevalideerd.