Skip to main content

In nauwe samenwerking met de autoriteiten, ngo’s en vele spontane vrijwilligers heeft SON-Respons haar eerste vuurdoop met succes doorstaan tijdens de grootschalige respons die plaatsvond in het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) aan de Maeslantkering in Hoek van Holland.

Op zaterdag 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail tegen de pier van de Derde Petroleumhaven in Rotterdam en raakte lek. Meer dan 227 ton olie kwam in het water terecht, honderden zwanen en andere vogels raakten besmeurd met olie. Notificatie verliep onmiddelijk en volgens het SON-Respons interne draaiboek. Vogelklas Karel Schot vroeg op 23 juni assistentie van SON-Respons dat vervolgens resulteerde in een verzoek aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor de inrichting van een TOV, en aan Sea Alarm voor mobilisatie van nationale en internationale expertise. Gedurende 4 weken hebben vele vrijwilligers, mensen van SON-Respons opvangcentra en collega opvangcentra, internationale experts, overheden en ngo’s in en rond de TOV samengewerkt om de honderden dieren te redden.

Rond de 500 met olie besmeurde knobbelzwanen zijn met succes gerevalideerd en vrijgelaten; SON-Respons is iedereen dankbaar die vrijwillig of professioneel hieraan heeft bijgedragen.