Skip to main content

Op 23  juli 2018 zijn de laatste zwanen uit het Tijdelijk Opvangcentrum vrijgelaten, precies een maand nadat het incident met De Bow Jubail plaatsvond. Een klein aantal zwanen  bevindt zich nog bij Vogelklas Karel Schot voor verdere revalidatie.

Alhoewel het Tijdelijk Opvangcentrum is opgeheven aan de Maeslantkering is het niet zo dat er geen risico meer bestaat op vervuiling voor vogels in het gebied. Een groot deel van de kades in het gebied zijn nog vervuild en er bevinden zich een aantal vogelsoorten in het gebied.  Het schoonmaken van de infrastructuur zal naar verwachting nog maanden in beslag nemen. Er bestaat daardoor nog steeds een risico voor vogels om door olie besmeurd te raken.

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zullen in overleg met Vogelklas Karel Schot en mogelijk SON-RESPONS een noodplan ontwikkelen om besmeurde vogels hulp te bieden. Daarbij wordt gedacht aan monitoring van het gebied en een meldpunt waar publiek olieslachtoffers kan doorgeven, het vangen door experts en het revalideren van olievogels door de vogelopvangcentra naar beschikbare capaciteit. Zodra het plan operationeel is, zal informatie hierover op deze website te vinden zijn.

Waarnemingen van dode vogels met een ring, kunnen gemeld worden bij Vogeltrekstation via  https://www.griel.nl/Pages/CapturePublic.aspx?CaptureType=ReCapture&Mode=Insert