Skip to main content

Op zaterdag 14 juli rond 11.30 zijn 41 zwanen losgelaten bij Oude-Tonge, Goeree-Overflakkee. De zwanen zijn allemaal geringd en de bloedwaarden en waterdichtheid zijn door veterinairen beoordeeld en goed bevonden. De zwanen arriveerden in twee trailers, begeleid door experts dierverzorging. De locatie in Oude-Tonge is voedselrijk voor zwanen, er bevinden zich ook andere groepen zwanen in het gebied waarbij aansluiting kan worden gezocht. De waterkwaliteit is in orde. De komende dagen zullen meerdere groepen zwanen worden losgelaten op verschillende locaties. Naar verwachting zullen de laatste zwanen binnen 4 dagen gewassen zijn en kan de Tijdelijke Opvang voor Vogels aan de Maeslantkering worden neergeschaald. Het Tijdelijk Opvangcentrum  zal op kleinere schaal voorlopig operationeel blijven.  Op basis van waarnemingen door ecologen zal beoordeeld worden hoe lang de locatie nog operationeel blijft.