Skip to main content

Het aantal vogels dat zich bevindt in het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) bij de Maeslantkering nadert de 500. Daarvan is de helft gewassen. Extra zwembaden worden gereed gemaakt.

Binnen het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels zijn verschillende afdelingen ingericht waar de zwanen zich in de opeenvolgende fasen van behandeling bevinden. Na een eerste registratie en onderzoek verblijven de vogels minimaal 48 uur in de stabilisatie ruimte waar ze nauwlettend worden geobserveerd. Als ze voldoende zijn gestabiliseerd gaan ze naar een ‘holding’ ruimte waar ze in alle rust verzorgd worden tot aan de wasbeurt. De wasruimte bestaat uit een aantal wasstations, waar  zwanen  gewassen en gespoeld worden. Na een wasbeurt gaan de zwanen naar de droogruimte. Vervolgens worden ze naar de zwembaden overgebracht om weer waterdicht te worden. In de TOV is elke dag een team van experts plus 30 mensen ingeroosterd die zich uitsluitend wijden aan de medische verzorging van de zwanen.

Veldactiviteiten, het zoeken en vangen vinden elke dag plaats. Ecologen monitoren het gebied en registreren de coördinaten  van waargenomen ‘schone’ en ‘besmeurde’ zwanen. Deze gegevens worden in kaart gebracht en doorgegeven aan de vangteams. Dagelijks worden nog kleine aantallen vogels binnengebracht.