Skip to main content

Zwanen In de centrale faciliteit (TOV) bij de Maeslantkering bevinden zich nu meer dan 300 besmeurde zwanen. Dagelijks worden er zwanen binnengebracht. De faciliteit  heeft op dit moment capaciteit voor 600 zwanen, maar is een flexibel systeem dat in principe opgeschaald of neergeschaald kan worden. Dagelijks is een volledig team aanwezig van 8.00 ’s morgens tot 19.00 ’s avonds voor de vogels. Een kleiner avondteam is aanwezig van 19.00 – 22.30 en ’s nachts is er mogelijkheid om dieren in de nachtopvang te plaatsen.

Vangen Een groot aantal verschillende dierenambulances  zijn actief met het vangen van de nog aanwezige besmeurde vogels en deze acties worden gecoördineerd door de Brandweer van Rotterdam. Elke dag varen ecologen van Bureau Stadsnatuur een route om besmeurde vogels in kaart te brengen en die door te geven aan de vangteams. Ze worden ondersteund door de roeiers en boten van de KRVE.

Zwanen wassen In de opvang wordt gewerkt volgens ‘best practice’ medische protocollen die internationaal gehanteerd worden voor olievogel revalidatie en dierenartsen zijn aanwezig.  SON-RESPONS werkt volgens het Europees Protocol.  Zwanen die binnenkomen worden ingeschreven, onderzocht en beoordeeld (triage) en voorzien van een tijdelijke ring en patiëntenkaart. Daarna worden ze gestabiliseerd met een elektrolytenolossing en ontvangen sonde voeding volgens een schema.  De eerste 48 uur hebben ze rust nodig om aan te sterken om de stress van een wasbeurt te kunnen ondergaan. Als hun bloedwaarden in orde zijn na die 48 uur, kunnen ze gewassen en gespoeld worden. Spoelen is uitermate belangrijk om alle zeepresten uit het verenpak te verwijderen omdat alleen dan de vogels waterdicht kunen worden. Dat gebeurt op zwembaden. Wanneer ze eenmaal waterdicht zijn en hun bloedwaarden in orde, krijgen ze een officiële ring en kunnen ze los in een gebied waar ze geen risico op vervuiling lopen.