Skip to main content

Naar aanleiding van de oliemorsing in Rotterdam op zaterdag 23 juni is een grootschalige faciliteit (TOV) geplaatst door Rijkswaterstaat bij de Maeslantkering. Daar bevinden zich nu de besmeurde vogels die zijn opgevangen door opvangcentrum de Wulp en Gemeente Maassluis. Er is begonnen met het overplaatsen van de zwanen van Vogelklas Karel Schot, nog niet alle zwanen zijn over. Rijkswaterstaat draagt de verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn binnen de respons.
De Dierenambulances van de Dierenbescherming (Dierenambulance Zuid-Holland Zuid) zijn actief met vangen.
Het centrale Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) bij de Maeslantkering wordt morgen aangesloten op water en dan zal naar verwachting het wassen van de zwanen starten.
In de loop van de week zal er een oproep worden gedaan voor vrijwilligers die willen helpen.