Skip to main content

In de derde Petroleumhaven in Rotterdam heeft zaterdag 23 juni 2018 een oliemorsing plaatsgevonden. De olie heeft zich verspreid over de Nieuwe Waterweg en er zijn een groot aantal, voornamelijk Knobbelzwanen besmeurd.
In opdracht van Rijkswaterstaat Zee- en Delta is SON-RESPONS gevraagd te ondersteunen bij de opvang van de besmeurde vogels. Met behulp van Dierenambulances, de hulporganisaties en vrijwilligers is zondag begonnen met het vangen van de vogels.
Inmiddels zijn er rond de 300 zwanen ondergebracht bij Vogelklas Karel Schot en opvangcentra in de directe omgeving. Alle SON-RESPONS centra zijn geactiveerd en ondersteunen met alle middelen en mankracht. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is op de hoogte en betrokken.
Het centrale Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) zal spoedig volledig operationeel zijn bij de Maeslantkering. Daar zullen alle vogels ondergebracht worden en het revalidatieproces ondergaan. De groep zwanen die aanvankelijk is opgevangen door de gemeente Maassluis is inmiddels overgebracht naar de TOV. In de loop van de week zal er een oproep worden gedaan voor vrijwilligers die willen helpen.