Skip to main content

SON-RESPONS zal de komende jaren een coördinerende taak hebben naar alle partijen die samenwerken tijdens een respons in relatie tot olievogels. Dit is een nieuwe rol voor de organisatie en daarom zal eerst onderzocht worden hoe de potentiële stakeholders het best ondersteund kunnen worden en hoe de organisatie moet worden toegerust om dit te faciliteren. De komende tijd zal worden gewerkt aan een robuuste organisatiestructuur, waar aangesloten partijen hun belang vertegenwoordigd zien onder leiding van een sterk bestuur. De opvangcentra voor olievogels blijven een kerngroep binnen de nieuwe organisatie en bewaken met hun expertise de toepassing van internationale standaards voor revalidatie, en delen die kennis via trainingen.

De SON-RESPONS coördinator zal in de nasleep van een incident (warme fase) deelnemen het SBV crisisteam, maar zal in tussen de incidenten (koude fase) helpen stakeholders voor te bereiden op hun rol door trainingen en het oefenprogramma te organiseren.