Skip to main content

De benodigde capaciteit (faciliteiten, materiaal menskracht) om uiteenlopende scenario’s van aanspoelende olievogels aan te kunnen langs verschillende delen van de Nederlandse kust kan berekend worden aan de hand van modellen. Dergelijke modellen gaan de komende tijd ontwikkeld worden. Daarmee kan beter onderbouwd worden aan welke voorwaarden bijvoorbeeld een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) moet voldoen. Ook bij een zich ontvouwend scenario zullen modellen helpen bij de logistieke planning van de benodigde inzet van dagen en weken. Verder wordt meer eenduidig nagegaan welke capaciteit aanwezig is in de bestaande vogelopvangcentra langs de kust. Dergelijke inzichten geven beter aan vanaf welk moment een TOV nodig is.

De opgedane kennis kan vervolgens verwerkt worden in een bestuurlijke beslisboom waarin beter onderbouwd kan worden welk deel van een groep getroffen dieren succesvol kan worden gerevalideerd met de beschikbare capaciteit en welk deel zou moeten worden geëuthanaseerd . Ook daarvoor moet een uitvoerende capaciteit berekend en gerealiseerd worden. Verder zullen de inzichten worden gebruikt voor de ontwikkeling van draaiboeken voor de opbouw en operationele werking van een TOV, inclusief alle bijbehorende logistiek en planning.