Skip to main content

De komende vijf jaar zal een toenemend aantal mensen van de aan de SBV bijdragende organisaties getraind worden die in Nederland lokaal, regionaal of centraal kunnen worden ingezet tijdens een incident.

Allen die een rol kunnen spelen zullen door Opleiding, Training en Oefening (OTO’s) op hun rol worden voorbereid. Het trainingsprogramma is gebaseerd op Europees trainingsmateriaal (EUROWA) en zal in het eerste jaar vooral gericht zijn op het trainen van mensen voor veldwerkzaamheden; het spotten, verzamelen, vangen en transporteren van besmeurde vogels. Ook zullen in 2018 de eerste trainingen worden gegeven op Specialist- en Incident Management niveau.

De komende jaren zal het trainingsprogramma moeten zorgen voor een capaciteitsvergroting rond getrainde mensen om alle posities bij een interventie professioneel te kunnen invullen.

De benodigde capaciteit van getrainde en geoefende mensen is gerelateerd aan het aantal vogels dat bij een incident besmeurd kan raken volgens een scenario, maar ook aan de behandelmethode (revalidatie of euthanasie) die de vogels vervolgens moeten ondergaan.

Vooralsnog wordt er voor de capaciteitsontwikkeling aar gestreefd om ten minste 150 vogels per dag, gedurende vijf achtereenvolgende dagen volgens internationale richtlijnen te kunnen accepteren voor revalidatie in een daarvoor ingericht opvangcentrum. In de eerste lijn van van beschikbare capaciteit staan de permanente gespecialiseerde opvangcentra langs de kust. Vandaar kan opgeschaald worden naar een eventueel Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV), waarvoor in bepaalde scenarios gekozen kan worden. waarvan de capaciteit in kaart zal worden gebracht, zowel qua infrastructuur als qua opgeleide mensen.

Voor beide oplossingen zal onderzocht worden wat de bestaande en benodigde capaciteit aan infrastructuur en bemensing is of zal moeten zijn.

Verder zullen nieuwe functies van kracht gaan worden voor het bemensen van een operationeel coördinatiecentrum en een crisisteam voor de aansturing van veldactiviteiten en de opvang van vogels in een TOV.