Skip to main content

Het oefenprogramma is het meest levende onderdeel waardoor iedereen op elkaar raakt ingespeeld zodat er tijdens een incident een effectieve uitvoering van de respons operatie plaats kan vinden. Elke rol binnen de Samenwerkingsregeling zal gepaard gaan met een OTO (opleiding, training en oefening). De oefeningen zullen de komende vijf jaar per regio (Noord Nederland, Hollandse Kust, Zeeland) georganiseerd worden voor alle deelnemende partijen binnen de SBV, zodat iedereen zijn of haar rol in relatie tot andere partijen kan oefenen, toetsen en feedback geven voor verbetering. Draaiboeken en procedures zullen jaarlijks geoefend worden en geëvalueerd, er zullen table-top oefeningen maar ook veldoefeningen worden georganiseerd.