Interne rampenparaatheid

Voor zijn onderlinge coördinatie heeft SON-RESPONS een intern draaiboek voor de gezamenlijke aanpak van olievogelincidenten. Daarin zijn ‘Chefs van de Wacht’ benoemd die namens SON-RESPONS een coördinerende rol vervullen in de communicatie naar en met externe partners.

Het draaiboek voorziet in een onderling communicatieplan, een procedure voor de melding van opmerkelijke aantallen olievogels aan het Kustwachtcentrum en Rijkswaterstaat, en een opschalingsplan voor het geval een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) noodzakelijk blijkt en de Samenwerkingsregeling Besmeurde Vogels (SBV) van kracht wordt.

Elk asiel heeft zijn eigen draaiboek dat aansluit bij het SON draaiboek. Het SON-RESPONS draaiboek wordt verder ondersteund door Sea Alarm, dat samen met SON-RESPONS voor Rijkswaterstaat een permanent (24/7) meldpunt onderhoudt.