Incident Botlek

In de derde Petroleumhaven in Rotterdam heeft zaterdag 23 juni 2018 een oliemorsing plaatsgevonden. De olie heeft zich verspreid over de Nieuwe Waterweg en er zijn een groot aantal, voornamelijk Knobbelzwanen besmeurd.

In opdracht van Rijkswaterstaat Zee- en Delta is SON-RESPONS gevraagd te ondersteunen bij de opvang van de besmeurde vogels. Met behulp van Dierenambulances, de hulporganisaties en vrijwilligers is zondag begonnen met het vangen van de vogels.

Inmiddels zijn er rond de 300 zwanen ondergebracht bij Vogelklas Karel Schot en opvangcentra in de directe omgeving. Alle SON-RESPONS centra zijn geactiveerd en ondersteunen met alle middelen en mankracht. De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond is op de hoogte en betrokken.

Op maandag 25 juni is er een pauze ingelast voor de veldwerkzaamheden, maar op dinsdag 26 juni worden die weer ingezet om de overige dieren te vangen en onder te brengen.

In opdracht van Rijkswaterstaat Zee- en Delta wordt op maandag 25 juni een Centrale Opvang voor Vogels gereed gemaakt bij de Maeslantkering waar vogels die kans maken op volledige revalidatie de komende weken het herstelproces zullen ondergaan, van stabilisatie tot wassen. In de loop van de week zal er een oproep worden gedaan voor vrijwilligers die willen helpen.

Belangrijk!

Blijf uit de buurt van de verontreinigde locaties. Ga niet zelf vogels zoeken of vangen. Laat dit over aan ervaren hulpverleners.