Getroffen vogels

Overzicht getroffen vogels

Zeekoeten

Alken

Jan-van-genten

Eidereenden

Aalscholvers

Meeuwen:

Grote Jager

Kleine Jager

Zilvermeeuw

Kokmeeuw

Mantelmeeuw

Meerkoeten

Brilduikers

Waterhoenders

Wilde eend

Zwanen

Futen

Overige