olievogel

The Swans of Rotterdam 2

Vacatures (voorzitter, secretaris) St. Olievogelopvang Nederland

By | Geen categorie | No Comments

Voor de uitbreiding van het bestuur is de Stichting op zoek naar twee nieuwe bestuursleden. De positie van Secretaris is onmiddellijk beschikbaar. De functie van Voorzitter komt binnen een jaar vacant. Geschikte kandidaten kunnen op korte termijn toetreden. Van hen wordt verwacht dat ze het bestuur met hun kennis, netwerk en bestuurscapaciteiten versterken.
Het bestuur vergadert doorgaans één keer in de 2 maanden, waarvan de helft in persona. Vergaderingen vinden overdag plaats op werkdagen, na een zorgvuldige keuze van een datum en tijd die voor liefst alle bestuursleden geschikt is. Alle bestuursfuncties zijn onbezoldigd; reis- en representatiekosten worden vergoed. Van bestuursleden wordt een actieve bijdrage verwacht vanuit de persoonlijke en achtergrond en expertise. De verwachte tijdsinvestering van een secretaris of voorzitter is ca. 4 resp. 8 uur per maand.

Functie-eisen

Algemeen

 • Ervaring met bestuurlijke functies
 • Geen belangenverstrengeling
 • Zakelijk en strategisch inzicht
 • Interesse in de zee, zeevogels, relatie mens-dier, rampenbestrijding

Netwerk achtergronden die tot voorkeur strekken

 • Netwerk binnen de academische wereld, liefst dierenethiek of diergeneeskunde
 • Netwerk bij ministeries, kustgemeenten, veiligheidsregio’s
 • Netwerk bij havens, havenbedrijven, scheepvaart, olieopslag, of oliebestrijding
 • Netwerk bij natuurorganisaties of terreinbeheerders, met name in de kustregio’s of zoute wateren.

Voorzitter

 • Aantoonbare voorzitterservaring
 • Verbindende persoonlijkheid die gedragen besluiten kan nemen
 • Representatief voorkomen

Procedure en sluitingsdatum
Bij interesse in één van de vacatures graag uw motivatie en C.V. mailen naar info@son-respons.nl vóór 25 september 2020. Het bestuur streeft naar een selectie van kandidaten voor 10 oktober 2020.

MEER NIEUWS

Doelstelling

SON-RESPONS  beoogt de paraatheid van partijen in Nederland om professionele hulp te kunnen bieden aan zee- kust- en watervogels wanneer zij getroffen worden door een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren. SON-Respons  helpt partijen met de voorbereiding op hun rol binnen het rampenplan van de overheid, de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmuerde Vogels (SBV).  SON-Respons werkt samen met Rijkswaterstaat Z-D,  de gespecialiseerde vogelopvangcentra, wetenschappelijke organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS ondersteunt de Nederlandse vogelopvangcentra  en het kustasiel in België op het gebied van olievogel revalidatie, door kennisdeling,  het ontwikkelen van internationele standaards en wetenschappelijke protocollen. SON-Respons voorziet in opleidingen, trainingen en oefeningen, die bijdragen aan een optimale revalidatie van vogels, wanneer zij door een olieramp getroffen worden. SON-Respons is Associated Member van het Europese samenwerkingsverband European Oiled Wildlife Association (EUROWA).