olievogel

MWW_5119

SON-Respons succesvolle rol bij revalidatie zwanen Rotterdam

By | Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten | No Comments

In nauwe samenwerking met de autoriteiten, ngo’s en vele spontane vrijwilligers heeft SON-Respons haar eerste vuurdoop met succes doorstaan tijdens de grootschalige respons die plaatsvond in het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels (TOV) aan de Maeslantkering in Hoek van Holland.

Op zaterdag 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail tegen de pier van de Derde Petroleumhaven in Rotterdam en raakte lek. Meer dan 227 ton olie kwam in het water terecht, honderden zwanen en andere vogels raakten besmeurd met olie. Notificatie verliep onmiddelijk en volgens het SON-Respons interne draaiboek. Vogelklas Karel Schot vroeg op 23 juni assistentie van SON-Respons dat vervolgens resulteerde in een verzoek aan Rijkswaterstaat Zee en Delta voor de inrichting van een TOV, en aan Sea Alarm voor mobilisatie van nationale en internationale expertise. Gedurende 4 weken hebben vele vrijwilligers, mensen van SON-Respons opvangcentra en collega opvangcentra, internationale experts, overheden en ngo’s in en rond de TOV samengewerkt om de honderden dieren te redden.

Rond de 500 met olie besmeurde knobbelzwanen zijn met succes gerevalideerd en vrijgelaten; SON-Respons is iedereen dankbaar die vrijwillig of professioneel hieraan heeft bijgedragen.

 

 

Vandaag vertrok de laatste groep zwanen naar het Haringvliet. In totaal zijn de afgelopen weken 497 zwanen door een grote groep vrijwilligers intensief verzorgd en vrijgelaten. Nog 14 zwanen revalideren bij @vogelklas Karel Schot. https://t.co/ZSHTq61vY8

Ruim honderd vrijwilligers gloeien stilletjes van trots bij het loslaten van een groep zwanen. We zijn al deze mensen zoveel dank verschuldigd. Wat een kanjers!

Goed nieuws! Alle #zwanen uit de #Measlantkering zijn schoon en de #olie is uit de haven en de havenbekkens verwijderd. De schoonmaak van oevers en glooiingen vordert gestaag. De eerste schone zwanen werden afgelopen zaterdag vrijgelaten. @vogelklas @Rijkswaterstaat

Load More...

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een coördinerende rol speelt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie,
het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.