Home

SON-RESPONS  beoogt de paraatheid van partijen in Nederland om professionele hulp te kunnen bieden aan zee- kust- en watervogels wanneer zij getroffen worden door een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren.

Grootschalige incidenten komen gelukkig niet vaak voor, maar als ze plaatsvinden en honderden vogels aanspoelen op de kust, biedt een rampenplan alleen kans van slagen wanneer het plan goed beschreven is, duidelijke afspraken zijn gemaakt en ieder goed voorbereid is op zijn rol.

SON-Respons  helpt partijen met de voorbereiding op hun rol binnen het rampenplan van de overheid, de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV).  SON-Respons werkt samen met Rijkswaterstaat Z-D,  de gespecialiseerde vogelopvangcentra, wetenschappelijke organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS ondersteunt specifiek de Nederlandse vogelopvangcentra  en het opvangcentrum in België op het gebied van olievogel revalidatie, door kennisdeling, het ontwikkelen van internationale standaards en wetenschappelijke protocollen. SON-Respons voorziet in opleidingen, trainingen en oefeningen, die bijdragen aan een optimale revalidatie van vogels, wanneer zij door een olieramp getroffen worden. SON-Respons is Associated Member van het Europese samenwerkingsverband European Oiled Wildlife Association (EUROWA).