olievogel

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een bijdrage levert aan  de paraatheid van betrokken partijen en zorgt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie, het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.