olievogel

image001

SON formeel lid van EUROWA netwerk

By | Geen categorie | No Comments

Het SON bestuur heeft het Memorandum of Understanding (MoU) met Sea Alarm ondertekend en is daarmee formeel lid geworden van het EUROWA netwerk. De ondertekening heeft een symbolisch karakter en onderstreept de toegevoegde waarde van samenwerking tussen partijen tijdens incidenten en bij de ontwikkeling van paraatheidsprojecten in diverse Europese landen.

Met de intentieverklaring onderschrijft SON de visie en ethiek zoals ontwikkeld door EUROWA, een project dat  in 2015-2016 ge-cofinancierd werd door de Europese Commissie en door Sea Alarm gecoördineerd werd. EUROWA partners van het eerste uur zijn  VOC Oostende, RSPCA,  WWF Finland, PRO Bird, ondersteunende partners waren het Estonian Fund for Nature (ELF) , Centre Vétérinaire de la Faune Sauvage et des Ecosystèmes (CVFSE) en wildlife expert Tim Thomas. Het doel van het EUROWA project was om een internationale module te ontwikkelen en de beschikking te hebben over een team van experts en eerste hulp middelen, die tijdens een respons op verzoek van overheden onmiddellijk gemobiliseerd kan worden. De EUROWA handboeken beslaan Standard Operating Procedures (SOP), het Europees Protocol voor Olievogel revalidatie, Facility Ontwerp, Materieel, Facility Management, Responsconcepten en functiebeschrijvingen voor alle rollen tijdens een grootschalige respons. De EUROWA trainingsmodules zijn functioneel en pyramide-gewijs opgebouwd en bieden de mogelijkheid aan leden om zich in de theoretische kennis te bekwamen volgens internationale standaards en geaccrediteerd te worden.

De EUROWA  standaards en trainingsmodule zijn door Rijkswaterstaat als norm geaccepteerd.

MEER NIEUWS

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een bijdrage levert aan  de paraatheid van betrokken partijen en de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels bevordert, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie, het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.