olievogel

MWW_4049

Nazorg vogels incident Rotterdamse haven

By | Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten | No Comments

Op 23  juli 2018 zijn de laatste zwanen uit het Tijdelijk Opvangcentrum vrijgelaten, precies een maand nadat het incident met De Bow Jubail plaatsvond. Een klein aantal zwanen  bevindt zich nog bij Vogelklas Karel Schot voor verdere revalidatie.

Alhoewel het Tijdelijk Opvangcentrum is opgeheven aan de Maeslantkering is het niet zo dat er geen risico meer bestaat op vervuiling voor vogels in het gebied. Een groot deel van de kades in het gebied zijn nog vervuild en er bevinden zich een aantal vogelsoorten in het gebied.  Het schoonmaken van de infrastructuur zal naar verwachting nog maanden in beslag nemen. Er bestaat daardoor nog steeds een risico voor vogels om door olie besmeurd te raken.

Rijkswaterstaat en Havenbedrijf Rotterdam zullen in overleg met Vogelklas Karel Schot en mogelijk SON-RESPONS een noodplan ontwikkelen om besmeurde vogels hulp te bieden. Daarbij wordt gedacht aan monitoring van het gebied en een meldpunt waar publiek olieslachtoffers kan doorgeven, het vangen door experts en het revalideren van olievogels door de vogelopvangcentra naar beschikbare capaciteit. Zodra het plan operationeel is, zal informatie hierover op deze website te vinden zijn.

Waarnemingen van dode vogels met een ring, kunnen gemeld worden bij Vogeltrekstation via  https://www.griel.nl/Pages/CapturePublic.aspx?CaptureType=ReCapture&Mode=Insert

Vandaag vertrok de laatste groep zwanen naar het Haringvliet. In totaal zijn de afgelopen weken 497 zwanen door een grote groep vrijwilligers intensief verzorgd en vrijgelaten. Nog 14 zwanen revalideren bij @vogelklas Karel Schot. https://t.co/ZSHTq61vY8

Ruim honderd vrijwilligers gloeien stilletjes van trots bij het loslaten van een groep zwanen. We zijn al deze mensen zoveel dank verschuldigd. Wat een kanjers!

Goed nieuws! Alle #zwanen uit de #Measlantkering zijn schoon en de #olie is uit de haven en de havenbekkens verwijderd. De schoonmaak van oevers en glooiingen vordert gestaag. De eerste schone zwanen werden afgelopen zaterdag vrijgelaten. @vogelklas @Rijkswaterstaat

Load More...

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een coördinerende rol speelt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie,
het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.