olievogel

IMG_5944

Los!

By | Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten | No Comments

Op zaterdag 14 juli rond 11.30 zijn 41 zwanen losgelaten bij Oude-Tonge, Goeree-Overflakkee. De zwanen zijn allemaal geringd en de bloedwaarden en waterdichtheid zijn door veterinairen beoordeeld en goed bevonden. De zwanen arriveerden in twee trailers, begeleid door experts dierverzorging. De locatie in Oude-Tonge is voedselrijk voor zwanen, er bevinden zich ook andere groepen zwanen in het gebied waarbij aansluiting kan worden gezocht. De waterkwaliteit is in orde. De komende dagen zullen meerdere groepen zwanen worden losgelaten op verschillende locaties. Naar verwachting zullen de laatste zwanen binnen 4 dagen gewassen zijn en kan de Tijdelijke Opvang voor Vogels aan de Maeslantkering worden neergeschaald. Het Tijdelijk Opvangcentrum  zal op kleinere schaal voorlopig operationeel blijven.  Op basis van waarnemingen door ecologen zal beoordeeld worden hoe lang de locatie nog operationeel blijft.

Prachtig werk van @Rijkswaterstaat en van die honderden vrijwilligers van o.a. DierenLot beneficianten zoals o.a. @vogelklas @SonRespons @Ganzenparadijs @dieren4u @Louterbloemen @DARdieren @DierenhulpNL @DierennoodhulpN #dierenambulance https://t.co/IcED0t7DGn

En zo wandelen (eh struikelen..) de eerste 41 schone knobbelzwanen hun vrijheid weer tegemoet. Wat een prachtig moment.

Eerste 41 met olie besmeurde zwanen verlaten noodopvang https://t.co/TOWr6kmvn7 via @NOS

Correctie 41 zwanen zijn in twee trailers gestapt en rijden onder begeleiding @Rijkswaterstaat naar loslaatlocatie

Load More...

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een coördinerende rol speelt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie,
het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.