olievogel

The Swans of Rotterdam 1

Rotterdam Respons

By | Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten | No Comments

Op 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail tegen een steiger in de Rotterdamse Derde Petroleumhaven en verloor daarbij 217 ton stookolie. Meer dan 1000 Knobbelzwanen raakten besmeurd met olie.

De grootschalige wildliferespons kwam direct op gang volgens draaiboeken binnen de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV).
Aan de Maeslantkering werd door Rijkswaterstaat een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels ingericht die werd bemand door nationale wildlife experts van SON-RESPONS, internationale experts gemobiliseerd door Sea Alarm en vele vrijwilligers.

Binnen een maand tijd werden 511 zwanen van de in totaal 526 opgevangen zwanen succesvol gerevalideerd.

VIDEO: Een blik achter de schermen bij de reddingactie van de oliezwanen. Bekijk hier de video Swans of Rotterdam
https://t.co/ZSms3XpAr0

Dankzij @SonRespons en alle andere #vrijwilligers die hebben geholpen bij de zwanenopvang na de olieramp in de Haven van Rotterdam, spreiden de zwanen ook op #dierendag in alle vrijheid hun vleugels! #schonezwaan

Vandaag vertrok de laatste groep zwanen naar het Haringvliet. In totaal zijn de afgelopen weken 497 zwanen door een grote groep vrijwilligers intensief verzorgd en vrijgelaten. Nog 14 zwanen revalideren bij @vogelklas Karel Schot. https://t.co/ZSHTq61vY8

Load More...

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een coördinerende rol speelt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie,
het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.