olievogel

Schermafbeelding 2019-04-02 om 13.57.56

Relatief weinig slachtoffers onder vogels door olievlek ten westen van Texel

By | Geen categorie | No Comments

Schermafbeelding 2019-04-02 om 13.57.56

De olievlek die zich ten westen van Den Helder en Texel op 27 en 28 maart bevond, heeft relatief weinig schade aangericht onder zeevogels. De olie werd binnen 24 uur door Rijkswaterstaat voor het grootste gedeelte opgeruimd. In totaal zijn 12 met olie besmeurde zeevogels binnengebracht bij de opvangcentra Ecomare en De Paddestoel, 10 Zeekoeten en 2 Alken. De vogels zijn gestabiliseerd in die opvangcentra en zijn  zondag 31 maart samen naar Vogelasiel de Fûgelhelling gebracht om gewassen te worden en als groep op de zwembaden te revalideren. Op 1 en 2 april zijn 10 vogels gewassen. Twee zeekoeten hadden een slechte conditie en zijn overleden. Het NIOZ heeft een aantal besmeurde Kleine Mantelmeeuwen waargenomen, maar geeft aan dat deze lichte besmeuring weliswaar tijd kost, maar niet dodelijk is.

MEER NIEUWS

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een bijdrage levert aan  de paraatheid van betrokken partijen en de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels bevordert, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie, het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.