olievogel

14-westlandmetkassenenschuit2

In memoriam Sjon Huisman

By | Geen categorie | No Comments

Schermafbeelding 2018-10-24 om 09.52.29

Sjon Huisman, een mens om van te houden.

Sjon was onceremonieel en recht door zee. Onverbloemd liet hij je weten hoe de zaken ervoor stonden. Je wist precies wat je aan hem had. Als hem iets niet beviel, stelde hij paal en perk. Dat was niet altijd gemakkelijk, maar wel krachtig. Hij was een kerel, een mens om van te houden.

Door zijn oprechtheid had hij ook iets puurs en kwetsbaars. Over onderwerpen als leven en dood, geloof of zijn gezondheid, sprak hij openhartig, zonder taboe. Dat maakte dat je dichtbij hem kwam op zulke momenten, een mens om van te houden.

Als senior nautisch adviseur bij Rijkswaterstaat Zee en Delta begreep hij als geen ander welke gevolgen een oliecalamiteit op zee voor vogels kon hebben en binnen Rijkswaterstaat Zee en Delta heeft hij zich sterk gemaakt om het onderwerp op de kaart te zetten. Zijn onaflaatbare inspanningen hebben geresulteerd in een uniek Paraatheid- en Respons Programma 2017-2022. Daarmee heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd aan het voorkomen van onnodig lijden van vogels ten gevolge van een olieramp op de Noordzee.

Sjon was onze man bij Rijkswaterstaat. Naar ons toe, ‘Vrienden in het dossier wildlife en wat er bij komt kijken’ was hij open, betrokken en altijd geïnteresseerd. Het is fijn dat hij getuige heeft mogen zijn van de responsoperatie naar aanleiding van het Bow Jubail incident juni 2018 aan de Maeslantkering. Hij heeft daar, ondanks zijn afnemende gezondheid, op belangrijke momenten bijgedragen aan het operationeel functioneren van het Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels en mogen meemaken dat er meer dan 500 zwanen zijn gered. Hij sprak daar zijn lof over uit, maar andersom zijn wij hem dankbaarheid verschuldigd voor zijn vertrouwen, expertise en baanbrekend werk.

Sjon Huisman was een mooi mens, een mens om van te houden.

Dag lieve Sjon, we zullen je enorm missen.

The Swans of Rotterdam 1

Rotterdam Respons

By | Bow Jubail - Rotterdam, Incidenten | No Comments

Op 23 juni 2018 botste de tanker Bow Jubail tegen een steiger in de Rotterdamse Derde Petroleumhaven en verloor daarbij 217 ton stookolie. Meer dan 1000 Knobbelzwanen raakten besmeurd met olie.

De grootschalige wildliferespons kwam direct op gang volgens draaiboeken binnen de Samenwerkingsregeling afhandeling Besmeurde Vogels (SBV).
Aan de Maeslantkering werd door Rijkswaterstaat een Tijdelijk Opvangcentrum voor Vogels ingericht die werd bemand door nationale wildlife experts van SON-RESPONS, internationale experts gemobiliseerd door Sea Alarm en vele vrijwilligers.

Binnen een maand tijd werden 511 zwanen van de in totaal 526 opgevangen zwanen succesvol gerevalideerd.

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een coördinerende rol speelt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.
SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie,
het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.