olievogel

959e6f4c-cc65-45be-a34a-7c7468d2ad5a

EUROWA Advanced Responder training in Nederland

By | Trainingen | No Comments

Gedurende de weekenden van 2-3 en 9-10 maart wordt de eerste EUROWA Advanced Responder training gegeven in Nederland door experts van SON-RESPONS. De training is onderdeel van het Paraatheidsprogramma 2017-2022 gefinancierd door Rijkswaterstaat. Aan de training nemen 14 beheerders en dierverzorgers van 7 opvangcentra deel. De training duurt 4 dagen en bestaat uit theorie en praktijk gedeelten en zijn gebaseerd op Deel B van de EUROWA training portfolio, het Europees Protocol. Het lesmateriaal is in het Nederlands beschikbaar gemaakt met steun van Rijkswaterstaat. De training vindt plaats bij SON opvangcentrum Ecomare en zal jaarlijks gegeven worden.

MEER NIEUWS

SON-RESPONS is de organisatie die tijdens een olieramp op zee of in de Nederlandse binnenwateren een bijdrage levert aan  de paraatheid van betrokken partijen en zorgt voor de professionele behandeling van getroffen levende zee- kust- en watervogels, gebruikmakend van nationale en internationale richtlijnen, in samenwerking met gespecialiseerde organisaties, overheidsinstanties en industrie.

SON-RESPONS is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vogelopvangcentra die zich strategisch langs de Nederlandse kust bevinden en het enige kustasiel in België.
De Nederlandse opvangcentra hebben een ontheffing van de Provincie, het Belgische opvangcentrum is in België overeenkomstig gekwalificeerd.